Երևանի Շամպայն Գինիների Գործարան - Հաշվետվություններ
   
arm | rus | eng | fr
 
Մեր մասին / Հաշվետվություններ
 Մրցանակներ  Հաշվետվություններ

Էական ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն

2018թ. l - ին Եռամսյակ

Էական ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

2017թ. Տարեկան հաշվետվություն

2017թ Vl-րդ եռամսյակ

2017թ lll-րդ եռամսյակ

2017թ II-րդ եռամսյակ

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

2017թ. I-ին եռամսյակ

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016

2016թ. Տարեկան հաշվետվություն

2016թ. lll-րդ եռամսյակ

2016թ. II-րդ եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն

2016թ. I Եռամսյակ

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015

2015թ. Տարեկան Հաշվետվություն

2015թ. IV Եռամսյակ

2015թ. lll Եռամսյակ

2015թ. II Եռամսյակ

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն

2015թ. I Եռամսյակ

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2014

2014թ. Տարեկան Հաշվետվություն

2014թ. IV-րդ Եռամսյակ

2014թ. lll-րդ Եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն

2014թ. II-րդ Եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն

2014թ. I-ին Եռամսյակ

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2013

2013թ. Տարեկան հաշվետվություն

2013թ. IV-րդ Եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվտվություն (10)

2013թ. III-րդ Եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (08)

2013թ. II-րդ Եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (06)

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (05)

էական փաստերի մասին հաշվետվություն  (04)

էական փաստերի մասին հաշվետվություն (03)

2013թ. 1-ին Եռամսյակ

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2012

2012թ. Տարեկան հաշվետվություն

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (19)

2012թ. 3-րդ եռամսյակ, միջանկյալ հաշվետվություն

էական փաստերի մասին հաշվետվություն (17)

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (16)

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (15)

2012թ. 2-րդ եռամսյակ, միջանկյալ հաշվետվություն

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (12)

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (11)

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (10)

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (9)

2012թ. 1-ին եռամսյակ, միջանկյալ հաշվետվություն

2011 Տարեկան հաշվետվություն

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (6)

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (5)

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (4)

Էական Փաստեր մասին հաշվետվություն (3)

Էական Փաստերի մասին հաշվետվություն (2)

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2011

2011թ. Չորորդ եռամսյակ  

2011 Երրերդ եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (14)

2011թ. Երկրերդ եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (11)

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (10)

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (09) 

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (08)

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (07)

2011թ. 1-ին եռամսյակ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն (04)

2010թ. Տարեկան հաշվետվություններ

Էական փաստերի մասին հաշվետվություն 2011  (01)

Միջանկյալ հաշվետվություն 2010թ. (ιν եռամսյակ)

__________________________________________

2008 Տարեկան

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություններ

2009 1-ին եռամսյակ

Ժողովի արձանագրություն 2009

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն17

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն16

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն18

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն19

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն20

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն21

2009 2-րդ եռամսյակ

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն22

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն23

2009 3-րդ եռամսյակ

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն25

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն26

 2009 4-րդ եռամսյակ

 Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն28

 Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն29

 2009 Տաևեկան

2010 1-ին եռամսյակ

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն ժողով 03

 

 Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 04

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 05

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 06

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 07

 Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 08

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 09

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 10

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 11

 

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 12

 

2010 2-րդ եռամսյակ

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 14

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 15

 

 

 Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 16

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 17

Էական փաստերի վերեբերյալ հաշվետվություն 18

2 0 1 0  Ե Ր Ր Ո Ր Դ  Ե Ռ Ա Մ Ս Յ Ա Կ

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվություն 20

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվութտյուն 21

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվութտյուն 12

Էական փաստերի վերաբերյալ հաշվետվութտյուն 21

2011թ. 2-րդ եռամսյակ